Rozliczanie czasu pracy na koniec roku

Gazeta Podatkowa nr 102 (1456) z dnia 21.12.2017 r., autor: Agata Barczewska
Organizacja procesu pracy może odbywać się w ramach okresu rozliczeniowego wydłużonego nawet do 12 miesięcy. W takim przypadku rozliczenie czasu pracy przesuwa się na koniec ostatniego, dwunastego miesiąca rocznego okresu. Wraz z jego upływem pracodawca powinien ustalić i rozliczyć ewentualne przekroczenia norm czasu pracy, zwłaszcza normy średniotygodniowej.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)

Gazeta Podatkowa nr 102 (1456) z dnia 21.12.2017 r., autor: Agata Barczewska
Organizacja procesu pracy może odbywać się w ramach okresu rozliczeniowego wydłużonego nawet do 12 miesięcy. W takim przypadku rozliczenie czasu pracy przesuwa się na koniec ostatniego, dwunastego miesiąca rocznego okresu. Wraz z jego upływem pracodawca powinien ustalić i rozliczyć ewentualne przekroczenia norm czasu pracy, zwłaszcza normy średniotygodniowej.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)