Rozliczanie VAT przez małych podatników w 2022 r.

Mali podatnicy mogą wybrać kasową metodę rozliczeń VAT. W tym przypadku podatnik obligatoryjnie rozlicza podatek za okresy kwartalne. Mały podatnik może również wybrać kwartalny sposób rozliczania VAT bez wyboru metody kasowej …

Mali podatnicy mogą wybrać kasową metodę rozliczeń VAT. W tym przypadku podatnik obligatoryjnie rozlicza podatek za okresy kwartalne. Mały podatnik może również wybrać kwartalny sposób rozliczania VAT bez wyboru metody kasowej ...