Senat chce zmian w tarczy nadodrzańskiej

Wypłata świadczenia za trzy miesiące i zwolnienie ze składek ZUS za ten sam okres – w taki sposób senatorowie chcą pomóc firmom poszkodowanym w katastrofie ekologicznej na drugiej największej polskiej rzece.

Wypłata świadczenia za trzy miesiące i zwolnienie ze składek ZUS za ten sam okres – w taki sposób senatorowie chcą pomóc firmom poszkodowanym w katastrofie ekologicznej na drugiej największej polskiej rzece.

Nowelizacja ustawy zaopatrzeniowej wymusiła zmiany. Dotyczą m.in. warunków nabywania uprawnień emerytalnych

Organ Krajowej Administracji Skarbowej poświadczy celnikom odpowiednie okresy zatrudnienia ważne w kontekście ich zabezpieczenia społecznego. Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie trybu postępowani…

Organ Krajowej Administracji Skarbowej poświadczy celnikom odpowiednie okresy zatrudnienia ważne w kontekście ich zabezpieczenia społecznego. Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin, który trafił właśnie do uzgodnień.

Tarcza nadodrzańska bez rewolucji, grono uprawnionych bez zmian

Ustawa dotycząca wsparcia przedsiębiorców z terenów nadodrzańskich przeszła przez Sejm jak burza. Mimo krytycznych głosów dotyczących przesłanek uprawniających do pomocy wszystkie poprawki opozycji w tym zakresie zosta…

Ustawa dotycząca wsparcia przedsiębiorców z terenów nadodrzańskich przeszła przez Sejm jak burza. Mimo krytycznych głosów dotyczących przesłanek uprawniających do pomocy wszystkie poprawki opozycji w tym zakresie zostały odrzucone. Wprowadzono jednak kilka istotnych modyfikacji

Tarcza nadodrzańska potrzebna, ale budzi wiele zastrzeżeń

Eksperci nie mają wątpliwości, że pomoc dla firm związana z katastrofą ekologiczną na Odrze powinna być realizowana z innych pieniędzy niż te pochodzące z Funduszu Pracy. Ich obawy budzą też inne przesłanki, które nale…

Eksperci nie mają wątpliwości, że pomoc dla firm związana z katastrofą ekologiczną na Odrze powinna być realizowana z innych pieniędzy niż te pochodzące z Funduszu Pracy. Ich obawy budzą też inne przesłanki, które należy spełnić, by otrzymać wsparcie

Świadczenie motywacyjne dla funkcjonariuszy do poprawki

Policjanci i więziennicy obojga płci, którzy spełniali kryteria otrzymania dodatków specjalnych, byli pomijani przy ich ustalaniu ze względu na opiekę nad dzieckiem – zwraca uwagę rzecznik praw obywatelskich.

Policjanci i więziennicy obojga płci, którzy spełniali kryteria otrzymania dodatków specjalnych, byli pomijani przy ich ustalaniu ze względu na opiekę nad dzieckiem – zwraca uwagę rzecznik praw obywatelskich.

Sejm jest przeciwny zmianie właściwości sądów w sprawach dotyczących ZUS

Legalność decyzji organu rentowego nie powinna być kontrolowana przez sąd powszechny, lecz przez sąd administracyjny – takie jest zdanie Sądu Rejonowego w Koninie, który skierował w tej kwestii kolejne pytanie prawne d…

Legalność decyzji organu rentowego nie powinna być kontrolowana przez sąd powszechny, lecz przez sąd administracyjny – takie jest zdanie Sądu Rejonowego w Koninie, który skierował w tej kwestii kolejne pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego. Sejm ma inne zdanie na ten temat.

Niższe progi dorabiania dla emerytów i rencistów

We wrześniu, w październiku i w listopadzie 2022 r. będą obowiązywać nowe limity zarobkowe dla rencistów i emerytów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego.

We wrześniu, w październiku i w listopadzie 2022 r. będą obowiązywać nowe limity zarobkowe dla rencistów i emerytów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego.

COVID-19 wypchnął emerytów z rynku. Pandemia pomogła podjąć decyzję

W pandemii zwiększyła się liczba osób, którym przyznano emeryturę w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego. Zmniejszył się za to odsetek tych, którzy odkładali podjęcie tej decyzji – wynika z raportu ZUS.

W pandemii zwiększyła się liczba osób, którym przyznano emeryturę w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego. Zmniejszył się za to odsetek tych, którzy odkładali podjęcie tej decyzji – wynika z raportu ZUS.

Czerwcowi emeryci w trybunale. Znowelizowane przepisy naruszają konstytucję

Znowelizowane przepisy, które miały poprawić sytuację przechodzących na emeryturę w czerwcu, ale pominęły świadczeniobiorców z lat 2009–2019, naruszają konstytucję – uważa Sąd Okręgowy w Elblągu, który skierował w tej …

Znowelizowane przepisy, które miały poprawić sytuację przechodzących na emeryturę w czerwcu, ale pominęły świadczeniobiorców z lat 2009–2019, naruszają konstytucję – uważa Sąd Okręgowy w Elblągu, który skierował w tej sprawie pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego.