Nadal są kontrowersje wokół obowiązku informowania o strategii podatkowej

Przepisy o konieczności publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowanej są zwięzłe, ale jak pokazały doświadczenia z pierwszego roku raportowania – w wielu aspektach również nieprecyzyjne

Przepisy o konieczności publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowanej są zwięzłe, ale jak pokazały doświadczenia z pierwszego roku raportowania – w wielu aspektach również nieprecyzyjne