Ochrona danych osobowych przez mikroprzedsiębiorców

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 18 (989) z dnia 20.06.2018 r.
Obowiązek właściwej ochrony przetwarzanych danych osobowych nie jest uzależniony od wielkości przedsiębiorcy, jego formy prawnej czy też tego, ilu pracowników zatrudnia. To, co powoduje konieczność stosowania się do przepisów RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych, to sam fakt przetwarzania danych osobowych. Oczywiście zakres ochrony danych osobowych oraz ilość i forma stosowanych zabezpieczeń jest zdecydowanie mniejsza u przedsiębiorców, którzy przetwarzają niewielkie ilości danych osobowych, czy też przetwarzają je sporadycznie.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 18 (989) z dnia 20.06.2018 r.
Obowiązek właściwej ochrony przetwarzanych danych osobowych nie jest uzależniony od wielkości przedsiębiorcy, jego formy prawnej czy też tego, ilu pracowników zatrudnia. To, co powoduje konieczność stosowania się do przepisów RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych, to sam fakt przetwarzania danych osobowych. Oczywiście zakres ochrony danych osobowych oraz ilość i forma stosowanych zabezpieczeń jest zdecydowanie mniejsza u przedsiębiorców, którzy przetwarzają niewielkie ilości danych osobowych, czy też przetwarzają je sporadycznie.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)