Obowiązki pracodawcy wobec pracowników na chorobowym na przełomie roku

Gazeta Podatkowa nr 105 (1562) z dnia 31.12.2018 r., autor: Bożena Dziuba
Przełom roku kalendarzowego jest okresem, w którym pracodawcy, zatrudniający pracowników korzystających ze świadczeń chorobowych, muszą ustalić pewne kwestie, bardzo istotne dla prawa do tych świadczeń oraz ich wysokości. Z początkiem nowego roku może również nastąpić zmiana płatnika zasiłków dla pracowników, co pociąga za sobą pewne obowiązki, które ciążą na pracodawcy wobec pracowników i/lub ZUS.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/skladki-zasilki-emerytury/)

Gazeta Podatkowa nr 105 (1562) z dnia 31.12.2018 r., autor: Bożena Dziuba
Przełom roku kalendarzowego jest okresem, w którym pracodawcy, zatrudniający pracowników korzystających ze świadczeń chorobowych, muszą ustalić pewne kwestie, bardzo istotne dla prawa do tych świadczeń oraz ich wysokości. Z początkiem nowego roku może również nastąpić zmiana płatnika zasiłków dla pracowników, co pociąga za sobą pewne obowiązki, które ciążą na pracodawcy wobec pracowników i/lub ZUS.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/skladki-zasilki-emerytury/)