Inwestycja na gruncie uzyskanym w złej wierze

Gazeta Podatkowa nr 12 (1469) z dnia 08.02.2018 r., autor: Dawid Szwarc
Samoistny posiadacz gruntu w dobrej wierze, który wzniósł na powierzchni lub pod powierzchnią gruntu budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby właściciel zajętej działki przeniósł na niego jej własność za odpowiednim wynagrodzeniem. Stanowi o tym art. 231 § 1 Kodeksu cywilnego. Konieczne jest zatem wystąpienie czterech przesłanek.

(czytaj wiecej – www.gofin.pl/prawnik-radzi/)

Gazeta Podatkowa nr 12 (1469) z dnia 08.02.2018 r., autor: Dawid Szwarc
Samoistny posiadacz gruntu w dobrej wierze, który wzniósł na powierzchni lub pod powierzchnią gruntu budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby właściciel zajętej działki przeniósł na niego jej własność za odpowiednim wynagrodzeniem. Stanowi o tym art. 231 § 1 Kodeksu cywilnego. Konieczne jest zatem wystąpienie czterech przesłanek.

(czytaj wiecej – www.gofin.pl/prawnik-radzi/)