21.09 Limit jednorazowej amortyzacji wzrośnie aż do 10 tys. zł

Resort finansów planuje podwyższenie z obecnych 3500 zł do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe odliczenie tych wydatków. Pierwotna wersja projektu zakładała podwyższenie limitu tzw. jednorazowej amortyzacji do 5 tys. zł …

Resort finansów planuje podwyższenie z obecnych 3500 zł do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe odliczenie tych wydatków. Pierwotna wersja projektu zakładała podwyższenie limitu tzw. jednorazowej amortyzacji do 5 tys. zł ...

24.07 Udostępnianie kart płatniczych i terminali zwolnione z podatku VAT – interpretacja ogólna MF

Niniejsza interpretacja dotyczy traktowania na gruncie przepisów ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2017 roku określonych czynności wykonywanych przez organizacje płatnicze na rzecz agentów rozliczeniowych i wydawców kart płatniczych lub innych instrumentów płatniczych …

Niniejsza interpretacja dotyczy traktowania na gruncie przepisów ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2017 roku określonych czynności wykonywanych przez organizacje płatnicze na rzecz agentów rozliczeniowych i wydawców kart płatniczych lub innych instrumentów płatniczych ...

21.07 Będą limity w rozliczeniach w kosztach praw autorskich i wartości niematerialnych

Trudność z ustaleniem rynkowej wartości znaków towarowych, praw autorskich lub innych wartości niematerialnych i prawnych stanie się podstawą przyjęcia ograniczeń w zaliczeniu do kosztów podatkowych wydatków ponoszonych w związku z nabywaniem czy korzystaniem z takich praw ..

Trudność z ustaleniem rynkowej wartości znaków towarowych, praw autorskich lub innych wartości niematerialnych i prawnych stanie się podstawą przyjęcia ograniczeń w zaliczeniu do kosztów podatkowych wydatków ponoszonych w związku z nabywaniem czy korzystaniem z takich praw ..

02.06 Walka z zatorami płatniczymi i niesolidnymi dłużnikami – zmiany od 1 czerwca

Skrócenie formalnych etapów postępowania sądowego, dwukrotne podwyższenie limitu wartości przedmiotu sporu w trybie uproszczonym i rozstrzyganie spraw przedsiębiorców w postępowaniu grupowym. To najważniejsze zmiany, które …

Skrócenie formalnych etapów postępowania sądowego, dwukrotne podwyższenie limitu wartości przedmiotu sporu w trybie uproszczonym i rozstrzyganie spraw przedsiębiorców w postępowaniu grupowym. To najważniejsze zmiany, które ...

26.05 Kolejna weryfikacja składanych plików JPK_VAT

Ministerstwo Finansów informuje, że weryfikacja Jednolitych Plików Kontrolnych JPK_VAT przy wykorzystaniu kompleksowego elektronicznego narzędzia ANALIZATOR_JPK, wykazała następujące niezgodności w plikach przesłanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej …

Ministerstwo Finansów informuje, że weryfikacja Jednolitych Plików Kontrolnych JPK_VAT przy wykorzystaniu kompleksowego elektronicznego narzędzia ANALIZATOR_JPK, wykazała następujące niezgodności w plikach przesłanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej ...

22.05 2100 zł wynagrodzenia minimalnego w 2018 roku

MRPiPS skierowało na Komitet Stały Rady Ministrów propozycję, która mówi o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w 2018 r. na poziomie 2100 zł. Byłby to pięcioprocentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia …

MRPiPS skierowało na Komitet Stały Rady Ministrów propozycję, która mówi o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w 2018 r. na poziomie 2100 zł. Byłby to pięcioprocentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia ...

19.05 Konsekwencje założenia spółki zagranicznej bez konsultacji prawnej

W obrocie gospodarczym coraz częściej zauważalnym zjawiskiem jest zakładanie firm poza granicami Polski. Wybór lokalizacji dla prowadzonej działalności jest zróżnicowany i uwarunkowany wieloma czynnikami. Niemniej jednak zarejestrowanie działalności gospodarczej poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej jest …

W obrocie gospodarczym coraz częściej zauważalnym zjawiskiem jest zakładanie firm poza granicami Polski. Wybór lokalizacji dla prowadzonej działalności jest zróżnicowany i uwarunkowany wieloma czynnikami. Niemniej jednak zarejestrowanie działalności gospodarczej poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej jest ...

19.04 Firma w domu? Uważaj, nowa kontrola może prawie wszystko

Urzędnicy skarbowi zyskali prawo do naruszania prywatności właścicieli firm, którzy prowadzą swój biznes w miejscu zamieszkania. Mogą ich wypraszać w trakcie prowadzonych czynności i sprawdzać nawet rzeczy osobiste przedsiębiorcy i jego rodziny …

Urzędnicy skarbowi zyskali prawo do naruszania prywatności właścicieli firm, którzy prowadzą swój biznes w miejscu zamieszkania. Mogą ich wypraszać w trakcie prowadzonych czynności i sprawdzać nawet rzeczy osobiste przedsiębiorcy i jego rodziny ...