Sejm uchwalił nowe przepisy. Od lipca 2023 r. wyższe kwoty wolne w podatku od spadków i darowizn

W czwartek Sejm uchwalił przepisy, które podnoszą kwoty wolne podatku od spadków i darowizn. Zmiany wprowadzone zostały za sprawą tzw. ustawy deregulacyjnej, która nowelizuje kilkanaście aktów prawnych. O ile wzrośnie kwota wolna od podatku od spadków …

W czwartek Sejm uchwalił przepisy, które podnoszą kwoty wolne podatku od spadków i darowizn. Zmiany wprowadzone zostały za sprawą tzw. ustawy deregulacyjnej, która nowelizuje kilkanaście aktów prawnych. O ile wzrośnie kwota wolna od podatku od spadków i darowizn? - wyjaśniamy

Wspólne rozliczenie PIT z małżonkiem za 2022 rok. Kiedy to się opłaci? – policzyliśmy

Zmiany wprowadzone w ramach Polskiego ładu wpływają na niektóre zasady wspólnego rozliczenia małżonków. Niektórym osobą w związku z reformą podatkową będzie się opłacało rozliczyć wspólnie z mężem czy żoną. Komu? – policzyliśmy

Zmiany wprowadzone w ramach Polskiego ładu wpływają na niektóre zasady wspólnego rozliczenia małżonków. Niektórym osobą w związku z reformą podatkową będzie się opłacało rozliczyć wspólnie z mężem czy żoną. Komu? – policzyliśmy

Minimalna składka zdrowotna w 2023 roku – 314,10 zł na cały okres rozliczeniowy

Dla podatników rozliczających się podatkiem liniowym oraz według skali podatkowej wysokość składki zdrowotnej jest uzależniona od osiągniętych dochodów. Jednak jest ona ograniczona kwotą minimalną. Stawka minimalna podatku zdrowotnego jest stała dla …..

Dla podatników rozliczających się podatkiem liniowym oraz według skali podatkowej wysokość składki zdrowotnej jest uzależniona od osiągniętych dochodów. Jednak jest ona ograniczona kwotą minimalną. Stawka minimalna podatku zdrowotnego jest stała dla ...

KAS: Płatniku skontroluj numer PESEL/NIP w formularzach PIT-11 i PIT-40A/11A za 2022 r.

Płatnicy mają obowiązek wpisywać prawidłowy numer PESEL/NIP podatnika w przesyłanych do urzędów skarbowych formularzach PIT-11 i PIT-40A/11A za 2022 r. Dokumenty należy wysyłać drogą elektroniczną na aktualnych wersjach formularzy …

Płatnicy mają obowiązek wpisywać prawidłowy numer PESEL/NIP podatnika w przesyłanych do urzędów skarbowych formularzach PIT-11 i PIT-40A/11A za 2022 r. Dokumenty należy wysyłać drogą elektroniczną na aktualnych wersjach formularzy ...

Brak pobranej zaliczki PIT w 2022 roku. Czy składać zerowy druk PIT-4R w US?

Za sprawą Polskiego Ładu większa część podatników uzyskała w 2022 roku dochód zwolniony z opodatkowania. Skutkiem tego było niepobieranie zaliczki na podatek PIT w trakcie roku. Czy w przypadku takich pracowników należy składać zerową deklarację PIT-4R…

Za sprawą Polskiego Ładu większa część podatników uzyskała w 2022 roku dochód zwolniony z opodatkowania. Skutkiem tego było niepobieranie zaliczki na podatek PIT w trakcie roku. Czy w przypadku takich pracowników należy składać zerową deklarację PIT-4R?

Wpływ umorzenia zobowiązań na podatek dochodowy

Wprawdzie ustawy o podatkach dochodowych nie definiują umorzenia wierzytelności, ale odwołanie się do reguł wykładni językowej oraz przepisów prawa cywilnego pozwala na przyjęcie, że pod tym terminem kryje się definitywna rezygnacja wierzyciela ze ścią…

Wprawdzie ustawy o podatkach dochodowych nie definiują umorzenia wierzytelności, ale odwołanie się do reguł wykładni językowej oraz przepisów prawa cywilnego pozwala na przyjęcie, że pod tym terminem kryje się definitywna rezygnacja wierzyciela ze ściągania przysługujących mu należności. Jeżeli decyzja ...

Zasady doręczania korespondencji z i do ZUS

ZUS jako państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną zajmuje się m.in. stwierdzaniem i ustalaniem obowiązku ubezpieczeń społecznych oraz uprawnień do świadczeń z tych ubezpieczeń. Należyte wykonanie powierzonych zadań wymaga ……

ZUS jako państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną zajmuje się m.in. stwierdzaniem i ustalaniem obowiązku ubezpieczeń społecznych oraz uprawnień do świadczeń z tych ubezpieczeń. Należyte wykonanie powierzonych zadań wymaga ...

ZUS RPA za wynagrodzenie grudniowe w styczniu. Jak poprawnie wypełnić druk

Płatnicy składek powinni pamiętać o ważnym raporcie imiennym, jaki już niebawem będą musieli złożyć w ZUS. Chodzi o druk RPA. Sprawdź, kto musi go złożyć oraz w jaki sposób wypełnić druk …

Płatnicy składek powinni pamiętać o ważnym raporcie imiennym, jaki już niebawem będą musieli złożyć w ZUS. Chodzi o druk RPA. Sprawdź, kto musi go złożyć oraz w jaki sposób wypełnić druk ...

Nowy obowiązek dla podmiotów nabywających / dostarczających wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe

Od 13 lutego 2023 roku wejdą w życie przepisy o podatku akcyzowym implementujące postanowienia dyrektywy Rady (UE) 2020/262 z 19 grudnia 2019 r. ustanawiającej ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego (przekształcenie). Zgodnie z tymi przepisami od 1…

Od 13 lutego 2023 roku wejdą w życie przepisy o podatku akcyzowym implementujące postanowienia dyrektywy Rady (UE) 2020/262 z 19 grudnia 2019 r. ustanawiającej ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego (przekształcenie). Zgodnie z tymi przepisami od 13 lutego 2023 roku ...

Jaką wersję PIT-11 dostarczyć skarbówce i pracownikom w 2023 roku?

Wraz z początkiem 2023 roku pracodawcy mogą przystąpić do wystawiania informacji PIT-11 o osiągniętych w 2022 roku przez swoich pracowników dochodach oraz przychodach. Aby jednak nie popełnić błędu, warto zwrócić uwagę na wersję PIT-11, która jest obow…

Wraz z początkiem 2023 roku pracodawcy mogą przystąpić do wystawiania informacji PIT-11 o osiągniętych w 2022 roku przez swoich pracowników dochodach oraz przychodach. Aby jednak nie popełnić błędu, warto zwrócić uwagę na wersję PIT-11, która jest obowiązująca w 2023 roku ...