Niedopłata PIT 2023. Jak zapłacić zaległy podatek?

Podatnicy, którzy w PIT za 2022 rok zanotowali niedopłatę podatku, powinni go uregulować najpóźniej do 2 maja. Wpłatę należy uiścić wyłącznie na indywidualny mikrorachunek podatkowy. Skąd go wziąć?

Podatnicy, którzy w PIT za 2022 rok zanotowali niedopłatę podatku, powinni go uregulować najpóźniej do 2 maja. Wpłatę należy uiścić wyłącznie na indywidualny mikrorachunek podatkowy. Skąd go wziąć?

Nowelizacja KP. Jak uregulować zasady pracy zdalnej?

Nowelizacja Kodeksu Pracy, która wejdzie w życie w kwietniu 2023 roku reguluje m.in. zasady świadczenia pracy w formie zdalnej. Jak uregulować pracę zdalną? Jakie będą dodatkowe obowiązki przedsiębiorcy?

Nowelizacja Kodeksu Pracy, która wejdzie w życie w kwietniu 2023 roku reguluje m.in. zasady świadczenia pracy w formie zdalnej. Jak uregulować pracę zdalną? Jakie będą dodatkowe obowiązki przedsiębiorcy?

Metoda ceny odprzedaży – objaśnienia podatkowe

Departament Podatków Dochodowych poinformował o publikacji Objaśnień podatkowych w zakresie cen transferowych nr 5 dotyczących metody ceny odprzedaży …

Departament Podatków Dochodowych poinformował o publikacji Objaśnień podatkowych w zakresie cen transferowych nr 5 dotyczących metody ceny odprzedaży ...

Zawiadomienie o składce wypadkowej udostępnione na PUE ZUS

ZUS udostępnił płatnikom składek na ich kontach na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) zawiadomienia o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na rok składkowy 2023/2024. Otrzymało je ponad 158 tys. płatników, którzy złożyli i…

ZUS udostępnił płatnikom składek na ich kontach na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) zawiadomienia o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na rok składkowy 2023/2024. Otrzymało je ponad 158 tys. płatników, którzy złożyli informację ZUS IWA za lata 2020–2022 ...

Mentzen i Bosak: od 2027 roku nowy podatek – danina od ogrzewania

Na dzisiejszej konferencji prasowej Konfederacja informuje o nowej daninie, która miałaby obowiązywać od 2027 r. Podatnicy będą musieli zapłacić dodatkowy podatek w wysokości 1200 zł w skali roku od gospodarstwa domowego, które opalane jest piecem….

Na dzisiejszej konferencji prasowej Konfederacja informuje o nowej daninie, która miałaby obowiązywać od 2027 r. Podatnicy będą musieli zapłacić dodatkowy podatek w wysokości 1200 zł w skali roku od gospodarstwa domowego, które opalane jest piecem.

Ostatnie sprawdzenia związane z zamknięciem ksiąg za 2022 rok (checklista)

Roczne sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2022 r. należy sporządzić do 31 marca 2023 r. W kilku poprzednich latach z powodu trudnej sytuacji gospodarczej terminy na przygotowanie sprawozdań były przesuwane. W odniesieniu do 2022 r., zgodnie z k…

Roczne sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2022 r. należy sporządzić do 31 marca 2023 r. W kilku poprzednich latach z powodu trudnej sytuacji gospodarczej terminy na przygotowanie sprawozdań były przesuwane. W odniesieniu do 2022 r., zgodnie z komunikatem wydanym przez Ministerstwo Finansów, nie planuje się ...

Estoński CIT dla fundacji rodzinnych

Ministerstwo Finansów uwzględnia postulaty Rzecznika MŚP Adama Abramowicza i proponuje zmiany w zakresie możliwości korzystania z opodatkowania estońskim CIT przez fundatorów i beneficjentów fundacji rodzinnych …

Ministerstwo Finansów uwzględnia postulaty Rzecznika MŚP Adama Abramowicza i proponuje zmiany w zakresie możliwości korzystania z opodatkowania estońskim CIT przez fundatorów i beneficjentów fundacji rodzinnych ...

ZUS nie może decydować o wysokości składki ZUS. Co nie jest zabronione, jest dozwolone

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 marca 2023 r. orzekł, że ZUS nie może kwestionować kwoty zadeklarowanej przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą jako podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli mieści się ona w granicach prawa ……

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 marca 2023 r. orzekł, że ZUS nie może kwestionować kwoty zadeklarowanej przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą jako podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli mieści się ona w granicach prawa ...

Nie ma podatku od niezapłaconych faktur – ulga na złe długi

Podatnik, który nie otrzymał od swojego kontrahenta zapłaty za fakturę, może skorzystać z ulgi na złe długi. Ulga na złe długi obowiązuje w PIT i CIT oraz w VAT. Rozwiązanie jest równoznaczne z brakiem konieczności płacenia podatku od niezapłaconych fa…

Podatnik, który nie otrzymał od swojego kontrahenta zapłaty za fakturę, może skorzystać z ulgi na złe długi. Ulga na złe długi obowiązuje w PIT i CIT oraz w VAT. Rozwiązanie jest równoznaczne z brakiem konieczności płacenia podatku od niezapłaconych faktur ...