ZUS umorzy należności cywilnoprawne

Organ rentowy będzie mógł zrezygnować z dochodzenia kosztów zastępstwa procesowego, pieniędzy z tytułu kar umownych czy też środków wynikających z umów najmu i dzierżawy. Taką możliwość daje mu nowelizacja ustawy o sys…

Organ rentowy będzie mógł zrezygnować z dochodzenia kosztów zastępstwa procesowego, pieniędzy z tytułu kar umownych czy też środków wynikających z umów najmu i dzierżawy. Taką możliwość daje mu nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1621), która z pewnymi wyjątkami weszła w życie 18 września.

ZUS coraz bardziej aktywny. Po pandemii wracają wzmożone kontrole zwolnień lekarskich

Prawie dwukrotnie wzrosła liczba kontroli L4 w porównaniu z zeszłym rokiem. Nowe przepisy mogą sprawić, że staną się one jeszcze skuteczniejsze, a ZUS odzyska więcej pieniędzy z tytułu nienależnych świadczeń.

Prawie dwukrotnie wzrosła liczba kontroli L4 w porównaniu z zeszłym rokiem. Nowe przepisy mogą sprawić, że staną się one jeszcze skuteczniejsze, a ZUS odzyska więcej pieniędzy z tytułu nienależnych świadczeń.

Wzrosną składki do ZUS dla przedsiębiorców

W 2022 r. prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą zapłacą więcej na ubezpieczenia społeczne. Taki wniosek płynie z nowych założeń makroekonomicznych, które znalazły się w projekcie ustawy budżetowej na przyszły…

W 2022 r. prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą zapłacą więcej na ubezpieczenia społeczne. Taki wniosek płynie z nowych założeń makroekonomicznych, które znalazły się w projekcie ustawy budżetowej na przyszły rok.

Ksero na uczelni bez prawa do postojowego

Przedsiębiorcy prowadzący punkty ksero w szkołach wyższych nie mogą ubiegać się o pomoc na podstawie znowelizowanych przepisów antycovidowych – wynika z odpowiedzi Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na interpel…

Przedsiębiorcy prowadzący punkty ksero w szkołach wyższych nie mogą ubiegać się o pomoc na podstawie znowelizowanych przepisów antycovidowych – wynika z odpowiedzi Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na interpelację poselską.

Spór zbiorowy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Możliwy każdy scenariusz

– Jeżeli nie dojdzie do podjęcia działań naprawczych, wszystko się może wydarzyć. Już teraz otrzymuję telefony z pytaniem: „Kiedy strajk?” – mówi Beata Wójcik, przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników ZUS

- Jeżeli nie dojdzie do podjęcia działań naprawczych, wszystko się może wydarzyć. Już teraz otrzymuję telefony z pytaniem: „Kiedy strajk?” - mówi Beata Wójcik, przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników ZUS

Organizatorzy koncertów, targów i szkoleń dostaną kolejne wsparcie

Rząd szykuje tarczę antykryzysową, która ma objąć przede wszystkim branżę eventową – dowiedział się DGP. Przedsiębiorcy działający w tym sektorze będą mogli liczyć na kolejne postojowe i zwolnienie ze składek do ZUS za…

Rząd szykuje tarczę antykryzysową, która ma objąć przede wszystkim branżę eventową – dowiedział się DGP. Przedsiębiorcy działający w tym sektorze będą mogli liczyć na kolejne postojowe i zwolnienie ze składek do ZUS za maj.

Zmiany w ubezpieczeniach społecznych coraz bliżej

Żadna poprawka posłów opozycji do nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw nie uzyskała poparcia sejmowej większości.

Żadna poprawka posłów opozycji do nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw nie uzyskała poparcia sejmowej większości.

Rekompensaty dla artystów nie mogą finansować ich składek

Eksperci mają wątpliwości co do zgodności z prawem UE przepisów projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego. Przekonują, że opłata reprograficzna nie powinna dofinansowywać należności do ZUS

Eksperci mają wątpliwości co do zgodności z prawem UE przepisów projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego. Przekonują, że opłata reprograficzna nie powinna dofinansowywać należności do ZUS

BAS: Potrzebne modyfikacje projektu ustawy o emeryturach i rentach

Projektowane regulacje dotyczące nowych czerwcowych emerytów (tegorocznych i z kolejnych lat) powinny zostać rozszerzone także na osoby, którym wyliczone na niekorzystnych zasadach świadczenie przyznano w czerwcu w lat…

Projektowane regulacje dotyczące nowych czerwcowych emerytów (tegorocznych i z kolejnych lat) powinny zostać rozszerzone także na osoby, którym wyliczone na niekorzystnych zasadach świadczenie przyznano w czerwcu w latach ubiegłych – wynika z opinii Biura Analiz Sejmowych (BAS).

Zmiany dotyczące artystów nie tak szybko

Organ rentowy proponuje co najmniej dziewięciomiesięczne vacatio legis na wejście w życie nowych regulacji o uprawnieniach artysty zawodowego. Projekt ustawy w tej sprawie przygotowany przez resort kultury znajduje się…

Organ rentowy proponuje co najmniej dziewięciomiesięczne vacatio legis na wejście w życie nowych regulacji o uprawnieniach artysty zawodowego. Projekt ustawy w tej sprawie przygotowany przez resort kultury znajduje się obecnie na etapie konsultacji.