Za drobne uchybienia inspektor nie musi karać grzywną, może tylko pouczyć

Jestem kontrolowany przez Państwową Inspekcję Pracy. Kontrolujący, przeglądając dokumenty związane z czasem pracy, poinformował, że jest dużo uchybień i będzie musiał nałożyć na mnie mandat karny. Uważam, że to krzywdz…

Jestem kontrolowany przez Państwową Inspekcję Pracy. Kontrolujący, przeglądając dokumenty związane z czasem pracy, poinformował, że jest dużo uchybień i będzie musiał nałożyć na mnie mandat karny. Uważam, że to krzywdzące, bo nie oszukałem nigdy żadnego pracownika i staram się być w porządku wobec moich podwładnych. Czy inspektor pracy może pouczyć zamiast nakładać mandat? Wiem, że kodeks pracy przewiduje dość wysokie grzywny.

Dyscyplinowanie pracowników, czyli dlaczego przewinienie lub uwaga to nie najlepszy pomysł

Stosowanie wobec zatrudnionych innych kar niż te przewidziane w przepisach o odpowiedzialności porządkowej nie zawsze będzie wykroczeniem. Może mieć inne, niepożądane konsekwencje dla firmy.

Stosowanie wobec zatrudnionych innych kar niż te przewidziane w przepisach o odpowiedzialności porządkowej nie zawsze będzie wykroczeniem. Może mieć inne, niepożądane konsekwencje dla firmy.