Odsetki za zwłokę nie są odszkodowaniem

Przed 2021 r. zwolnienie z opodatkowania kwoty odszkodowania nie oznaczało automatycznego zwolnienia z podatku odsetek za zwłokę. Potwierdził to po raz kolejny Naczelny Sąd Administracyjny.

Przed 2021 r. zwolnienie z opodatkowania kwoty odszkodowania nie oznaczało automatycznego zwolnienia z podatku odsetek za zwłokę. Potwierdził to po raz kolejny Naczelny Sąd Administracyjny.