„Zero tolerancji” kością niezgody przy badaniach trzeźwości w pracy

Firmy, które wcześniej nie robiły badań, nie spieszą się z wdrożeniem nowych regulacji. Przestraszyły się skomplikowanego prawa i kosztów. Z kolei wśród tych, które alkotesty stosują, pojawiają się nieprawidłowości.

Firmy, które wcześniej nie robiły badań, nie spieszą się z wdrożeniem nowych regulacji. Przestraszyły się skomplikowanego prawa i kosztów. Z kolei wśród tych, które alkotesty stosują, pojawiają się nieprawidłowości.

Kolejne zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców. Resort rodziny nie może się zdecydować, jak karać przedsiębiorców

Resort rodziny nie może się zdecydować, jak karać za nieprawidłowości przy zawieraniu umów z cudzoziemcami. Po ostatnim zaostrzeniu teraz łagodzi sankcje, czym zbliża się do pierwotnej propozycji projektu ustawy o zatr…

Resort rodziny nie może się zdecydować, jak karać za nieprawidłowości przy zawieraniu umów z cudzoziemcami. Po ostatnim zaostrzeniu teraz łagodzi sankcje, czym zbliża się do pierwotnej propozycji projektu ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców. Kolejna już jego wersja trafiła do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich.

Nowy urlop ojcowski niekorzystny dla mężczyzn

Resort pracy twierdzi, że skrócenie czasu korzystania z tego uprawnienia to wymóg unijnej dyrektywy. A tymczasem wynika z niej, że ustalenie tego okresu to decyzja państw członkowskich.

Resort pracy twierdzi, że skrócenie czasu korzystania z tego uprawnienia to wymóg unijnej dyrektywy. A tymczasem wynika z niej, że ustalenie tego okresu to decyzja państw członkowskich.

Tydzień oczekiwania na urlop ojcowski. Ministerstwo: Trzeba pogodzić interesy pracodawcy i pracownika

Zdaniem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wymóg złożenia wniosku o wolne na opiekę nad dzieckiem z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem jest uzasadniony z uwagi na konieczność pogodzenia interesów pracowni…

Zdaniem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wymóg złożenia wniosku o wolne na opiekę nad dzieckiem z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem jest uzasadniony z uwagi na konieczność pogodzenia interesów pracownika i pracodawcy.

Pracodawca decyduje o dacie dyscyplinarki

Możliwe jest rozwiązanie umowy, zanim zatrudniający wręczy pismo w tej sprawie. I zaskarżenie takiego zwolnienia przed otrzymaniem dokumentu będzie skuteczne. Tak orzekł Sąd Najwyższy w jednym z najważniejszych wyroków…

Możliwe jest rozwiązanie umowy, zanim zatrudniający wręczy pismo w tej sprawie. I zaskarżenie takiego zwolnienia przed otrzymaniem dokumentu będzie skuteczne. Tak orzekł Sąd Najwyższy w jednym z najważniejszych wyroków z ubiegłego roku.

Rzecznik przedsiębiorców pójdzie do sądu przeciwko ZUS

Większe wsparcie ze strony rzecznika małych i średnich przedsiębiorców dla firm pokrzywdzonych przez ZUS przewiduje uchwalona na ostatnim posiedzeniu Sejmu ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu likwidowania zbędnych…

Większe wsparcie ze strony rzecznika małych i średnich przedsiębiorców dla firm pokrzywdzonych przez ZUS przewiduje uchwalona na ostatnim posiedzeniu Sejmu ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych.