Data ujęcia zakupu towarów w podatkowej księdze

Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (449) z dnia 01.09.2017 r.
Zakup towarów powinien być ujęty w podatkowej księdze prowadzonej za czerwiec 2017 r. – pod datą wystawienia faktury. Generalnie, zakup materiałów podstawowych i towarów handlowych musi być wpisany do podatkowej księgi niezwłocznie po ich otrzymaniu, najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/rachunkowosc/)

Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (449) z dnia 01.09.2017 r.
Zakup towarów powinien być ujęty w podatkowej księdze prowadzonej za czerwiec 2017 r. – pod datą wystawienia faktury. Generalnie, zakup materiałów podstawowych i towarów handlowych musi być wpisany do podatkowej księgi niezwłocznie po ich otrzymaniu, najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/rachunkowosc/)