06.02 Zerowy PIT-4R, PIT-8AR – sporządzać czy pominąć?

Do końca stycznia 2017 r. podatnicy zobowiązani byli przekazać do organów skarbowych informacje na temat zaliczek należnych, pobranych i wpłaconych do organów skarbowych. Czy w przypadku, gdy przedsiębiorca nie miał obowiązku opłacać zaliczek nadal powinien przekazać informację PIT-4R czy PIT-8AR?

Do końca stycznia 2017 r. podatnicy zobowiązani byli przekazać do organów skarbowych informacje na temat zaliczek należnych, pobranych i wpłaconych do organów skarbowych. Czy w przypadku, gdy przedsiębiorca nie miał obowiązku opłacać zaliczek nadal powinien przekazać informację PIT-4R czy PIT-8AR?